Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Fizjoterapia Trychologia Pielęgnacja dłoni i stóp Medycyna estetyczna

Regulamin

.

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Instytutu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Instytut – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI Instytut Zdrowia i Urody, ul. 11 listopada 41/U1 Stargard).
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Instytutu, bądź osobiście w Instytucie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 6 miesiący od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, SPA nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Instytucie.
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Instytucie.
 12. Bon kupiony w YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody  przy ul. 11 listopada 41/U1 Stargard, może zostać zrealizowany w innych placówkach jedynie po wcześniejszym ustaleniu.
 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 14. Termin rezerwacji można zmienić/odwołać (tel: 733338669, email: stargard@yasumi.pl) najpóźniej 48 godzin przed umówioną wizytą. Odwołanie/przełożenie wizyty w późniejszym terminie lub nie pojawienie się na wizycie po raz pierwszy, skutkuje potrąceniem z bonu 30% wartości umówionej wizyty lub całości, jeśli sytuacja się powtórzy. (W przypadku usług "konsultacja z zabiegiem" z bonu potrącane jest 150 zł)  
 15. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
  • Bony podarunkowe od 100zł występują w formie zaproszenia w zalakowanej kopercie, bony od 250 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe z firmowym ręczniczkiem, dołączamy w prezencie jeden mini produkt lub gadżet według dostępności. Pudełeczko można dokupic w cenie 15 zł.
 16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Instytutu.
 17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 18. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Yasumi Sp zo.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Stargardzie ul. 11 listopada 41/U1, NIP 594-160-71-39.
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


Regulamin rezerwacji i realizacji wizyt:

 1. Regulamin: 
  1. Yasumi Instytut Zdrowia i Urody  zwany dalej "Yasumi  Instytut Zdrowia i Urody" ze stroną internetową www.stargard.yasumi.pl oraz siedzibą w Stargardzie ul. 11 Listopada 41/U1 
  2. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8:00 - 20:00, sobota: 9:00 - 17:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Yasumi jest nieczynne.
  3. Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.
  4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
   Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Yasumi nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
  5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu należy zgłosić na piśmie (osobiście dostarczając podpisaną reklamację lub mailowo stargard@yasumi.pl) w ciągu maksymalnie 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna może być osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w Yasumi w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego. 
  6. Zakup usługi w Yasumi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Yasumi oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Yasumi.
  7. Ceny zawarte w cenniku na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
  8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
  9. Karnety wykupione w Yasumi ważne są przez okres 6 miesiący od daty wykonania pierwszego zabiegu lub zgodnie z terminem określonym na piśmie przez kosmetologa. 
  10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami  prezentowymi.
  11. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych usług lub kosmetyków.
  12. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Yasumi nie ponosi odpowiedzialności.
  13. Za usługi świadczone w Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherami, bonami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 48h przed umówionym zabiegiem.
  14. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób lub zabiegi których czas trwania przekracza 2 godziny Instytut Yasumi pobiera zadatek w wysokości min. 50zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Zadatek przepada w przypadku nie zrealizowania zamówionej usługi w terminie lub nie odwołania wizyty min 48h przed wyznaczonym terminem.
   Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej na 2 dni przed umówionym zabiegiem. 
  15. Klienta obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających w dniu wizyty.
  16. Klient, który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu, a poinformować o jego posiadaniu przy dokonywaniu rezerwacji, podając numer zaproszenia.
  17. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem (MyBenefit, Katalog Marzeń, inne za które klient w dniu wizyty nie musi płacić gotówką/kartą/przelewem), może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 48 godzin. Jeżeli 48-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Yasumi Szczecin ma prawo potrącić z bonu/vouchera/karnetu 30% wartości umówionej wizyty. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera. Z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)
  18. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 2 dni przed terminem zabiegu.
  19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Yasumi są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników. 

  Konto bankowe

  29 1020 4867 0000 1202 0168 7813

  W tytule prosimy wpisać nazwisko, na jakie dokonana jest rezerwacja oraz termin wizyty.

Rodo - polityka prywatnosci

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W YASUMI INSTYTUCIE ZDROWIA I URODY SZCZECIN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest YASUMI Sp. Z o.o. ul. 11 listopada 41/U1 Stargard, NIP: 594-160-71-39
 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 3. W YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody w Stargardzie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
 4. USŁUGA KOSMETYCZNA W YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody w Stargardzie
  - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w YASUMI INSTYTUCIE ZDROWIA i URODY w Stargardzie ul. 11 listopada 41/U1. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
  i) marketingu własnych produktów lub usług,
  ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
 5. USŁUGA NEWSLETTER
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.
  - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Regulamin akcji Zadbany Mężczyzna -TO- prezent dla Ciebie

 1.      Promocja dotyczy vouchera Zadbany Mężczyzna -TO- prezent dla Ciebie.
 2.      Czas trwania promocji od 01.12.19 do 31.03.2020
 3.      Data ważności vouchera Zadbany Mężczyzna -TO- prezent dla Ciebie zapisana jest na voucherze.
 4.      Promocję można wykorzystać wielokrotnie w czasie jej trwania.
 5.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w gabinecie, kuponami zniżkowymi, bonami      podarunkowymi.
 6.      Z promocji może skorzystać zarówno dotychczasowy jak i nowy klient.
 7.      Z vouchera Zadbany Mężczyzna -TO- prezent dla Ciebie można skorzystać tylko i wyłącznie w Gabinecie Yasumi w którym był wydany.
 8.      Gratisowy masaż twarzy można wykorzystać tylko przy pełnym zabiegu na twarz lub ciało.
 9.      Minimalna kwota zabiegu do którego można wykorzystać kupon to 150zł

 

Polityka prywatności:
Polityka prywatności


Regulamin realizacji karnetów w  YASUMI Instytut Zdrowia i Urody ul. 11 Listopada 41/U1 Stargard

1. Definicje:

a)    Karnet – bilet wstępu na serię określonych zabiegów w określonej kwocie wg. obowiązującego cennika nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej „klientem”, jest przeznaczony do wykorzystania/realizacji wyłącznie przez osobę która dokonała zakupu,

b)    placówka YASUMI Instytut Zdrowia i Urody przy ul. 11 listopada 41/U1 Stargard – zwany dalej jako Gabinet, w której nabywany i/lub realizowany jest karnet.

 1. Karnety wykupione Gabinecie ważne są przez okres 3 miesięcy od daty jego zakupu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa. Na prośbę kupującego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas zakupu karnetu)
 2. Klient dysponujący karnetem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, koieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 24 godzin. Jeżeli 24-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Gabinet ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi


Regulamin realizacji voucherów MyBenefit:

Yasumi Stargard,ul. 11 listopada 41/U1, w której realizowany jest voucher.

 1. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru vouchera.
 3. Voucher nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 4. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość vouchera, Gabinet Yasumi Stargard, ul. 11 listopada 41/U1, nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 6. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość vouchera, klient dopłaca różnicę.
 7. Voucher może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 8. Voucher służy tylko do zapłaty za usługę w cenie normalnej, nie łączy się z promocjami, nie można go wykorzystać do zakupu Bonu upominkowego, karnetu lub kosmetyku.
 9. Przesunięcie lub odwołanie terminu wizyty z wykorzystaniem voucheru jest możliwe najpóźniej na 72h przed, po tym czasie voucher traci ważność.
 10. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wykorzystania voucherów MyBenefit w Yasumi  Stargard, ul. 11 listopada 41/U1
Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem